THE CYPHER METHOD
 

Founders Marjorie Boston en Maarten van Hinte ontwikkelden de afgelopen 30 jaar de Cypher methode. Een manier om creatieve processen buiten de geijkte paden te begeleiden. Vanuit die methode begeleiden en coachen ze individuele makers en creatieven: ze helpen hen hun eigen stem te vinden en te ontwikkelen. De coaching kan verschillende vormen aannemen “…in de kern is het vooral luisteren, feedback geven, verbanden leggen en eigenlijk makers helpen na te denken in wat voor een context ze staan” vertelt Maarten. In de kern is het een context scheppen waarin de creatieveling scherper gaat nadenken over wat hij/zij zelf wil en wil maken. 'Ik ben altijd juist nieuwsgierig naar de dingen die ik nog niet gehoord heb. Vernieuwing betekent dat ik opzoek ben naar de dingen die ik niet ken. Ik geef ze tools door hen te helpen iets te maken wat ik niet ken'.

RIGHTABOUTNOW INC. is in 2013 opgericht door Marjorie Boston en Maarten van Hinte, theatermakers.  Zij waren eerder de oprichters van Made in da Shade - het gezelschap dat urban theater in de jaren ’90 in Nederland introduceerde, en dat op basis van hun visie op cultuur en op overdracht een eigen methodologie voor het begeleiden van creatieve processen ontwikkelde: de zogenoemde cypher methode. Het was ook vanaf Made in da Shade dat beide artistieke oprichters hun focus legden op het begeleiden en faciliteren van jonge theatermakers. Marjorie Boston en Maarten van Hinte waren ook medeoprichters van het productiehuis MC Theater.  Na de cultuurbezuinigingen stopte MC met ingang van het kunstenplan 2013-2016 als productiehuis, om zich alleen nog op podiumactiviteiten te richtten. Boston en Van Hinte besloten toen om hun leiderschap en missie in een andere stichting te zetten en richtten RIGHTABOUTNOW INC. op.

meij017cult02_01ill42.gif

 KVK41215358
BTW/VAT NL806945369B01
NL37INGB0008114374

 

MARJORIE BOSTON
 

'Ik geloof nog steeds in de toekomst van new narratives and creatives. Ik zeg bewust creatieven want de jonge kunstenaars zijn tegenwoordig multidisciplinair skilled. De vormen die nieuwe creatieven vinden spreken mij erg aan. Voor een maatschappij, een community, de wereld, is het belangrijk om daar ruimte aan te geven.'

Marjorie's achtergrond ligt in de Hip Hop cultuur en in de moderne mime (“níet de pantomime, dat kan ik niet” zegt ze nadrukkelijk), die op een fascinerende manier een directe link heeft met de Hip Hop cultuur. “Kijk alleen al naar de popping en locking uit de Hip Hop, dat heb ik tijdens mijn mimeopleiding ook geleerd. We noemen het alleen anders! Ik wilde echt een new narrative ontwikkelen.

Destijds was daar geen ruimte voor, men wilde dat ik één ding moest kiezen. Gelukkig was deze ruimte er wel op de mimeopleiding op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten”. De mime-opleiding heeft haar geleerd de spelende maker te zijn.

Mime heeft, wat je niet direct zou verwachten, een link met de Hip Hop cultuur. Ze werken daar op eenzelfde manier waarop je een idee tot voorstelling maakt: Niet liniair, maar vanuit een concept. Met het besef van meerdere perspectieven t.b.v. je concept bij elkaar brengen, zoals je dat ziet in de hiphop cultuur, het cypher -principe (urban dance, spoken word, graffiti, dj, etc. in de kring) en vanuit dat principe bouw je naar een voorstelling.

 

LinC (Leiderschap in Cultuur): Twee jaar geleden is Marjorie begonnen aan LinC3, een masteropleiding voor leiders in cultuur. Het wordt georganiseerd door de Universiteit van Utrecht, Kennisland Cultuur en het Ministerie OCW. De leiders leren de contouren, de methodieken, ondernemerschap van cultureel leiderschap.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap “De vraag die ze ons stellen is hoe we hetgeen we leren gaan uitdragen en delen in onze sector, zodat het niet alleen bij onszelf blijft, maar dat we het beleidsmatig, landelijk breed gaan instellen; op politiek, maatschappelijk en cultureel niveau.” 

Voor Marjorie is LinC belangrijk, omdat ze vanuit RIGHTABOUTNOW INC. nieuwe creatieven in de urban arts een plek wil geven en ze tegelijkertijd deze jong professionals structureel wil begeleiden en faciliteren. “We zijn vanaf de grond begonnen."

Marjorie vertelt dat er vandaag de dag geen oog meer is voor culturele diversiteit vanuit de politiek. “Diversiteit is een gegeven en zal er altijd blijven. We hebben tijden meegemaakt dat er nare dingen over diversiteit gezegd werd of erger dat het mislukt is.

Dat jojo effect over een groot deel van de Nederlandse samenleving hebben wij vanaf start ondervonden. Dus ons belang om te blijven was toen al reëel. Niet uit protest, maar juist vanuit het maken en de stem”.

MAARTEN VAN HINTE
 

'Kunst fungeert als een Research & Development centre, maar dan voor de gehele samenleving. Ik geloof dat cultuur en kunst van fundamenteel belang zijn voor een samenleving, zij brengen de verandering. Daarom ben ik altijd nieuwsgierig naar nieuwe ideeën, het geeft de weg naar verandering aan en de toekomst weer. En diversiteit is de krachtigste bron van die artistieke en maatschappelijke vernieuwing.'

Samen met Marjorie is Maarten verantwoordelijk voor de inhoud van de projecten die RIGHTABOUTNOW INC. bedenkt en uitvoert. Maarten is vooral opzoek naar die vernieuwing, verhalen en makers die vernieuwing vertegenwoordigen. Tegelijkertijd kijkt hij naar de context en de bronnen van de verschillende makers. Hip Hop cultuur, en de bronnen van die cultuur zijn voor Maarten bepalend geweest voor wat hij doet en hoe hij werkt.

“De aanpak en werkwijze van RIGHTABOUTNOW INC. heeft roots in de Caribbean. Caribische samenlevingen zijn op alle vlakken al een paar honderd jaar cultureel en etnisch divers. Dat is een enorme bron van ideeen en van culturele vernieuwing gebleken: de jazz, de reggae, de Hip Hop hebben allemaal uit die bron geput en hebben op hun beurt de afgelopen 100 jaar alles dat wij cultuur noemen - van beeldende kunst tot taal tot mode - ingrijpend beinvloed. Daarom geloof ik in de kracht van mixen en diversiteit.” 

Doceren is overdragen en dat is een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van de cypher methode. Het gaat om het wederzijds delen van kennis. ‘each one teach one’. Voor Maarten is doceren vooral het open maken van deuren in de hoofden van studenten waar je mee werkt. Voor de studenten, maar ook voor zichzelf. 'Ik leer ook van hun leerproces en hetgeen ze teruggeven. Er zijn meerdere waarheden die langs elkaar bestaan, bij doceren kan je het besef daarvan aan leerlingen bijbrengen. Dat is heel belangrijk omdat veel dingen, zeker in west Europa, vastlopen omdat mensen te weinig beseffen dat er meerdere waarheden zijn'.

Als schrijver en dramaturg is Maarten altijd nieuwsgierig naar bronnen, naar de geschiedenis van dingen. Waarom? “Omdat het eigenlijk altijd verrassende verhalen zijn. De culturele geschiedenis wordt gedicteerd door wat geschreven is, dat vertelt een deel van het verhaal, maar niet het hele verhaal. Als je de bronnen van de dingen weet, kan je er ook vrijer mee om gaan.”

Muziek is een passie. Voor Maarten is muziek een manier om verhalen te vertellen en een vorm van documentatie.  “Geschreven geschieden is de erkende geschiedenis. Maar er bestaat ook een orale geschiedenis, die via muziek en zang wordt overgedragen.

Onze hele moderne muziek cultuur - pop muziek, jazz, dance - is min of meer gebouwd op de orale cultuur van de Afrikaanse diaspora. Daar zit ook een verhaal, vaak een heel ander verhaal dan het geschreven verhaal.” Muziek is daarom en blijvende bron van kennis en inspiratie in het maken, in het overdragen en in het denken over kunst en cultuur.

Marjorie en Maarten werken vanuit RIGHTABOUTNOW INC.’s eigen methode om creatieve processen te begeleiden: de cypher methode. Vanuit die methode begeleiden en coachen ze individuele makers en creatieven: ze helpen hen hun eigen stem te vinden en te ontwikkelen.

De coaching kan verschillende vormen aannemen “…in de kern is het vooral luisteren, feedback geven, verbanden leggen en eigenlijk makers helpen na te denken in wat voor een context ze staan” vertelt Maarten. In de kern is het een context scheppen waarin de creatieveling scherper gaat nadenken over wat hij/zij zelf wil en wil maken. “Ik ben altijd juist nieuwsgierig naar de dingen die ik nog niet gehoord heb. Vernieuwing betekent dat ik opzoek ben naar de dingen die ik niet ken. Ik geef ze tools door hen te helpen iets te maken wat ik niet ken”

RAN - profilepictures - 46.jpg