Back to All Events

TREASURIES OF MYSTERIES FRINGE | BY SHEYDA DARAB


  • CREA Theater - University of Amsterdam 170 Nieuwe Achtergracht Amsterdam, NH, 1018 WV Netherlands (map)

TREASURIES OF MYSTERIES // OUT OF THE BOX HIP HOP DANSTHEATER SOLO VAN MAKER SHEYDA DARAB

DATA
09-sep // 40 minuten 21:30 - 22:10 , CREA Theater
10-sep // 40 minuten 15:00 - 15:40 , CREA Theater
11-sep // 40 minuten 18:30 - 19:10 , CREA Theater
13-sep // 40 minuten 20:00 - 20:40 , CREA Theater

Sheyda Darab’s nieuwste danstheater solo ‘Treasuries of Mysteries’ gaat in op de rijkdom die we in onze diepste diepten allemaal bezitten. Van schatten die we verborgen houden tot schatten die we laten zien en schatten die we zien in de ander. 

Flying Solo winnaar Sheyda verdiende door de jaren haar strepen in de danswereld als danseres bij onder andere Danstheater Aya, Scapino Ballet, Nike en Juste Deboute en maker bij Dansmakers, Korzo, Theater der Jungen Welt en X Pats Casablanca. Ze choreografeerde voor de Amsterdam Fashion Week Mercedes-Benz en gaf les in binnen en buitenland – van België tot China bij o.a. Lucia Marthas, Codarts en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Sheyda benadert Hip Hop Theater als verlengstuk van het woord. In een combinatie van zelfgeschreven poëzie, ‘spoken word’ en het 12e eeuwse gedicht ‘The Treasury of Mysteries’ van de Iraanse dichter Nizami Ganjavi gaat de danstheatermaakster bewust in dialoog met zichzelf en het publiek.

In ‘Treasuries of Mysteries’ neemt ze ons mee in een contrasterende zoektocht naar de schatten in stilstaand beeld, slow motion, storytelling, muziek en explosieve dans – met als gevolg een nieuwe bewegingstaal waarin verschillende straat-en clubstijlen als Hip Hop, Krump, House, Waacking, Popping, Sabar en Butoh elkaar vinden.

Sheyda – ‘Ik dans als een dichter vanuit mijn binnenste om de kijker aan het denken te zetten vanuit deze ‘intrinsic flow’. Zo ben ik in staat dezelfde boodschap te vertalen in zowel een snelle ‘battle run’ als een langere voorstelling.

Daarnaast ben ik op zoek naar manieren om de verborgen schatten die in elk van ons schuilen te openbaren zodat we ‘hokjesdenken’ op basis van één element kunnen voorkomen en alles dat we als mens zijn kunnen integreren.

Bij Hip Hop Theater wordt door de gevestigde orde en het Nederlandse publiek overigens al snel gedacht aan acrobatiek. Ook dat soort vooroordelen probeer ik te ontsluieren in de hoop dat Hip Hop Theater als volwassen genre een plek krijgt in de Hip Hop battle cultuur, de choreografiewereld, maar ook op TV.

Ik zie samensmelting als de fundering voor vernieuwing in het choreografielandschap en hoop ooit een ‘House of Hip Hop Theatre’ te openen dat dit idee vertegenwoordigd. In dat licht ben ik de belichaming van deze samensmelting. Simpelweg Sheyda, dat ben ik.’

FLYING SOLO | RIGHTABOUTNOW INC. geeft elk jaar één maker de kans om – onder artistieke begeleiding en productionele ondersteuning van RIGHTABOUTNOW INC. – een solo te ontwikkelen. Als deel van dit internationale uitwisselingsprogramma en ontwikkelingstraject gaat de solo in première op het RIGHTABOUTNOW festival en het Flying Solo festival in Manchester.

www.sheydadarab.com

 

 

TREASURIES OF MYSTERIES // OUT OF THE BOX HIP HOP DANCE THEATRE SOLO BY MAKER SHEYDA DARAB

Sheyda Darab’s latest dance theatre solo ‘Treasuries or Mysteries’ taps into the wealth that is in our deepest depths. From the treasures we keep hidden, to treasures we show and the treasures we see in others.

Flying Solo Winner Sheyda earned her stripes in the dance world as a dancer at among others Danstheater Aya, Scapino Ballet, Nike and Juste Deboute – as well as maker for Dansmakers, Korzo, Theater of Jungen Welt and X Pats Casablanca. She choreographed for the Amsterdam Fashion Week Mercedes-Benz and teaches locally and abroad – from Belgium to China at Lucia Marthas, Codarts and the Amsterdam Academy of the Arts among others.

Sheyda approaches Hip Hop Theatre as an extension of the word. By combining self-written poetry, spoken word and the 12th century poem ‘The Treasury of Mysteries’ by Iranian poet Nizami Ganjavi – the dance theatre maker is out to start a dialogue with herself and her public.

In ‘Treasuries of Mysteries’ she invites us to a contrasting quest for the treasures in image stills, slow motion, storytelling, music and explosive dance – leading up to a new movement language in which various street and club styles like Hip Hop, Krump, House, Waacking and elements of Popping, Sabar and Butoh become one.

Sheyda – ‘I dance from my inner being like a poet to make viewers think from this ‘intrinsic flow’. This enables me to translate the same message in a quick ‘battle run’ as well as a longer dance theatre play.

In addition, I am looking for ways to reveal the hidden treasures that are hidden in each and every one of us. This prevents ‘box thinking’ based on one element and enables us to integrate everything we can be as human beings.

For the established order and the Dutch public the first that comes to mind when thinking of Hip Hop Theatre is often acrobatics. I try to unveil these types of prejudices as well, hoping Hip Hop Theatre will take on as a mature genre in the Hip Hop battle culture, the choreography world, but also on TV.

I see fusion as the foundation for innovation in the choreography landscape and hope that one day I’ll be able to open a ‘House of Hip Hop Theatre’ to represent this idea. With that in mind, I am the embodiment of this fusion. Simply Sheyda – that’s me.’

FLYING SOLO | Once a year RIGHTABOUTNOW INC enables one maker the chance to create a solo with artistic guidance and production support by RIGHTABOUTNOW INC. As part of this international exchange program and development program – the solo premieres at the RIGHTABOUTNOW festival and the Flying Solo festival in Manchester.

www.sheydadarab.com

Later Event: September 20
Tori | Sarah-Jane