RIGHTABOUTNOW INC. brengt een nieuwe generatie makers en artiesten voor het voetlicht door het produceren van toneelstukken, evenementen, tentoonstellingen en sociaal maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. We coachen en ondersteunen opkomende kunstenaars uit verschillende (sub)culturen en disciplines - van muziek, hedendaagse kunst tot dans en theater. Als ‘Centre for the Urban Arts’ in Amsterdam geloven we in diversiteit als de basis voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling.

 
URBAN_PERFORMING_ARTS_CENTRE.png
 
 

beloningsbeleid

Stichting RIGHTABOUTNOW INC. is een culturele instelling en heeft geen winstoogmerk. RIGHTABOUTNOW INC. wordt bestuurd door een Algemeen Directeur, mw. Marjorie Boston. De salariëring en de bepalingen van de arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de CAO Podiumkunsten wet- en regelgeving en valt binnen WNT, de Wet Normering Topinkomens.

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op basis van onkostenvergoeding vergoed. Per project wordt er een activiteitenteam samengesteld die tijdelijk de opdracht krijgt om operationele functies te benutten. De fair practice code wordt hierin gerespecteerd.

organisatie

founder & executive director
Marjorie Boston

creative director
Maarten van Hinte

zakelijk manager
Rola Nassár

marketing & pr
Joey Smit

raad van toezicht
Leo Spreksel
Jörgen Raymann
Eddy Wijngaarde
Peggy Gemerts