RIGHTABOUTNOW INC.

brengt een nieuwe generatie makers en artiesten voor het voetlicht door het produceren van toneelstukken, evenementen, tentoonstellingen en sociaal maatschappelijke projecten in binnen- en buitenland. We coachen en ondersteunen opkomende kunstenaars uit verschillende (sub)culturen en disciplines, van muziek, hedendaagse kunst tot dans en theater. Als ‘Centre for the Urban Arts’ in Amsterdam geloven we in diversiteit als de basis voor artistieke innovatie en sociale ontwikkeling. Voor meer over onze initiatieven en ons RIGHTABOUTNOW Festival ga naar rightaboutnowinc.com of volg ons op social media.

RIGHTABOUTNOW INC.

showcases next gen makers and artists by producing plays, events, exhibitions and special community projects locally as well as abroad. We coach and support emerging artists from various (sub)cultures and disciplines from music, contemporary art to dance and theatre. As Centre for the Urban Arts in Amsterdam we believe in diversity as the foundation for artistic innovation and social development. For more about our initiatives and our RIGHTABOUTNOW Festival visit rightaboutnowinc.com or follow us on social media.